Regio

Wilt u een uitvaart buiten de regio Drechtsteden, Rijnmond en Groot Rotterdam?

Via het Landelijk Netwerk Uitvaartvernieuwers ken ik tal van collega’s die op vergelijkbare wijze werken in andere delen van het land.
Graag verwijs ik u in dat geval naar één van hen.